۴ دی ۱۳۹۵

دیوید کامرون در شهربازی سوژه عکاسان شد

دیوید کامرون 50 ساله که چندی است از سمت شلوغ و پردرسر نخست وزیری جداشده و در شغلی آرام تری جای گرفته است بعد از مدت ها باز هم سوژه عکاسان شد. گویا کامرون زمانی را به دختر خردسالش اختصاص داده و همراه او به شهربازی لندن رفت تا برای فرزندش لحظات شادی را بسازد. اما از آنجا که ترک عادت موجب مرض است در حین بازی نیز کامرون دست از کار با تلفن همراه خود برنداشته و چنان سرگرم گوشی خود می شود که شکار لنز دوربین عکاسان می شود، هر چند دختر کوچک متوجه این حواس پرتی پدر نشد اما گسترش این گونه روابط و وابستگی به شبکه های مجازی در بین بزرگسالان غیر قابل انکار است.
(سرویس گوناگون جام نیـوز، تکنولوژی و دنیای ارتباطات)

سایر تصاویر