اعتباردهنده کارت غیر تماسی شهربازی RFID

مشخصات دستگاه صدور و فروش کارت RFID به مشتری :
صفحه نمایش لمسی 15 اینچ رنگی و صفحه نمایش مشتری VFD
پرینتر حرارتی رسید به مشتری و چاپ گزارش فروش پایان شیفت
دستگاه اعتباردهنده کارت غیرتماسی RFID
صندوق پول متصل به دستگاه فروش کارت
امکان ایجاد سطح دسترسی و مشخصات و تصویر کارمند فروش توسط مدیر سیستم جهت ورود با کارت امنیتی
فروش کارت بازی ( نقدی – اعتباری – بازی آزاد زمانی )
امکان ایجاد پکیج های تخفیف در نرم افزار فروش توسط مدیر سیستم
امکان ارائه گزارش کارت استفاده شده به مشتری
امکان ثبت نام جهت باشگاه مشتریان توسط کارمند فروش
ارتباط کابلی شبکه با نرم افزار سرور
سهولت در استفاده از نرم افزار فروش برای کاربر