کارت تمیزکننده مگنت هد

سرویس و نگهداری نقش مهمی در دستگاه های کارتخوان ایفا می کند یکی از قسمت های مهم دستگاه کارتخوان هد مگنت آن می باشد که وظیفه خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی کارت است.
کارت تمیز کننده مگنت هد با استفاده از مواد تمیز کننده کلیه آلودگی سطح مگنت هد را تمیز و عمر مگنت هد را چند برابر می کند و خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی سطح کارت مگنت را با دقت بیشتری انجام می دهد .
کارتخوان ATM/POS Terminals
ID Printers
+ Optical/Barcode.
+ Hotel Doorlock.
+ Slot/Vending Machine.
کارتخوان اسمارت کارت پمپ بنزین
کارتخوان مترو

ویژگی ها:
مشخصات فنی:
1. Card Material : Spunlace/Plastic Core/Spunlace
2. Card Dimension : 2.1 X 3.345 X 0.028 (in Inches) Tolerance +/- 0.002”
54X84 & 54X185
Tolerance +/- 0.051mm
3. Corner Radius : 4 Sides.
4. Paper Pouch Size : 83 X 114 (in mm)
5. Solution Content : 99.9% IPA
6. IPA Volume : 1.0 +/- 0.25 m

تصاویر محصول